Myjnie pojazdów użytkowych

Myjnia TIR, myjnia autobusowa, myjnia trolejbusowa, myjnia ciężarowa

Automatyczne myjnie przejazdowe (stacjonarne)

System myjący (spryskiwacze, szczotki, osuszacze) jest nieruchomy. Proces mycia jest realizowany podczas przejazdu mytego pojazdu.

Automatyczne myjnie bramowe

Myjnie bramowe (portalowe) pojazdów użytkowych realizują proces mycia poruszając się po specjalnych szynach – myty pojazd jest nieruchomy.