Myjnie pojazdów szynowych i trolejbusów

Myjnia do tramwajów, trolejbusów oraz myjnia do pociągów

Samojezdne Myjnie automatyczne portalowe

Pojazd stoi zatrzymany, a mycie odbywa się przez jadący wzdłuż portal

Portale myjni (lewy i prawy) poruszają się wzdłuż zatrzymanego pojazdu. Najczęściej jadąc po dodatkowych szynach lub szynie myjni.

Charakteryzują się mniejszą przepustowością. Zwykle nieznacznie niższa cena zakupu w stosunku do przejezdnych, dla porównywalnej konfiguracji funkcji mycia.

Najczęściej instalowane w hali, znajdują zastosowanie w zajezdniach w połączeniu z halą gruntownego czyszczenia lub obsługi okresowej. Możliwe jest wykorzystanie obszaru mycia, przy portalach zatrzymanych na pozycji wyjściowej, do wykonywania innych zabiegów przy stojącym składzie. Obszar mycia to długość najdłuższego składu plus kilka-kilkanaście metrów.

Stacjonarne Myjnie automatyczne przejazdowe

Elementy myjni stoją, a pojazd jest myty podczas przejazdu

Elementy myjni, jej poszczególne sekcje mycia są przymocowane na stałe, najczęściej do posadzki. Ale w szczególnych przypadkach mogą być przymocowane do filarów lub ścian.

Charakteryzują się dużą przepustowością – może być umytych wiele pojazdów w jednostce czasu.

Najczęściej znajdują zastosowanie w zajezdniach gdzie następują okresy „spiętrzeń”, np. w trakcie kilku godzin nocy lub w czasie dziennej zmiany wyjeżdżającego taboru trzeba umyć wiele pojazdów. Obszar mycia zajmuje stosunkowo niewielki obszar, o długości od ok 15 m do 30-40 m dla bardziej wyposażonych konfiguracji.

Często montowane są jako myjnie zewnętrzne, na świeżym powietrzu.