Do tramwajów i trolejbusów (samojezdne portalowe)

Myjnia jest systemem samojezdnych portali, gdzie tramwaj wjeżdża do obszaru mycia i zatrzymuje się. A potem jest myty przez dwa osobne portale boczne, działające na całej długości. Myte mogą być pojazdy jedno- jaki wieloczłonowe. W specjalnych zastosowaniach może zostać opracowana także do mycia składów kolejowych lub trolejbusów.

Proces mycia jest sterowany automatycznie przez lokalną jednostkę sterującą. Operacja mycia jest wykonywana gdy pojazd jest zaparkowany, a system myjący porusza się po przeznaczonych dla niego szynach. Pozwala to na umycie boków, przodu i tyłu oraz przestrzeni między wagonami, obrotami szczotek po natryśnięciu detergentu z wodą. W specjalnych warunkach myjnia może pracować jako myjnia stacjonarna (przejazdowa). Na przykład w programie mycia szybkiego – tylko boków.

Na stanowisku myjni znajdują się dwa niezależne portale myjące, oba stojące w jednym końcu myjni, po obu stronach toru. Portale są zasilane przez podłączone węże, a ich praca jest kontrolowana i sterowana przez automatyczny kontroler wyposażony w główny, dotykowy ekran panelu sterowania. Dostępne są także dodatkowe moduły (np. bramki zraszające lub natryskujące dodatkową chemię lub system demineralizacji wody).  Myjnia może pracować z układem zamkniętego obiegu wody.

Konfiguracja myjni jest zawsze indywidualnie dobierana do oczekiwań i potrzeb inwestora. Ich różnorodność powoduje, że prawie każdy system jest inny i dlatego nie jest możliwe przedstawienie typowego rozwiązania. Prosimy o kierowanie do nas zapytań z podaniem podstawowych informacji.

Każdy z obu portali wyposażony jest w koła, umożliwiające jazdę konstrukcji nośnej z wyposażeniem oraz w:

Portale poruszają się po szynach o wielkości odpowiedniej do przenoszonego obciążenia i długości dostosowanej do długości tramwaju, przymocowanych do podłoża za pomocą kołków i podkładek w ten sposób, by umożliwić pod szynami przepływ wody. Napęd odbywa się przez zespoły napędowe, połączone przez przetworniki częstotliwościowe (falowniki). Każdy portal posiada zabezpieczenie przeciw przewróceniu.
 

W razie przypadkowego wyłączenia lub zaniku zasilania szczotki automatycznie się chowają, zwalniając skrajnię dla przejazdu taboru.
Na górze każdego portalu zamontowana jest platforma umożliwiająca obsłudze wykonywanie prac obsługowych i naprawczych.

System sterowania składa się m.in. z:
Wszystkie obwody sterujące zasilane są napięciem 24 VDC. Silniki zabezpieczone są bezpiecznikami przeciążeniowymi i zwarciowymi.
Konfiguracja, nadzór i wizualizacja pracy myjni odbywa się poprzez specjalizowane oprogramowanie opracowane dla myjni pojazdów z trakcją. Może on pracować zarówno lokalnie jak i w różnych „Centrach nadzoru”, w tym również jako zdalny monitoring.  Oprogramowanie obejmuje wszystkie istotne elementy w celu kontroli pracy i obsługi myjni. Również systemy pomocnicze takie jak recykling wody i stacja demineralizacji. System uwzględnia rejestrację i wyświetlanie stanów alarmowych. Może zawierać również narzędzie do zdalnej diagnostyki.